U bent bezoeker
Welkom op de veiling pagina van Noviopost hier vind u alles over en van de veilingen
Kavels en Veilingboekjes
Inleveren van kavels voor de veilingen:

Voor de grote veiling kunnen de kavels worden ingeleverd bij Rinie Jochoms. De uiterste inleverdatum voor deze veilingen wordt tijdig vermeld in Novioposta. De lijsten om kavels in te leveren zijn te downloaden van de website van Noviopost of digitaal aan te vragen bij Rinie Jochoms. De lijsten dienen digitaal te worden aangeleverd. (tenzij anders afgesproken)
Voor de overige veilingen geld dat de kavels op de ruil/clubavond zelf kunnen worden ingeleverd bij Jan Cremers. Gebruik hiervoor wel de daarvoor bestemde inleverlijsten anders is het voor Jan bijna niet te overzien. Deze lijsten zijn te downloaden van de website of bij Jan aan te vragen.
De praktijk leert ons dat het niet zinvol is om dure kavels aan te bieden op de reguliere ruilavonden en de clubavond. Over het algemeen worden die toch niet verkocht. Wij adviseren voor deze avonden een inzetprijs van maximaal rond de 25/30 euro. Duurdere kavels kunnen wel goed worden ingebracht op de twee grote veilingen.
Veilingboekje:


Van de twee grote veilingen verschijnt telkens een gedrukt veilingboekje. Dit boekje is tijdens de clubavonden te verkrijgen en wordt op verzoek toegezonden. Het is ook mogelijk om de veilinglijst digitaal te bekijken. De lijst wordt ruim tevoren op de website van Noviopost geplaatst. Het is mogelijk deze lijst te downloaden en zelf uit te printen
.
Door de leden, voor de leden:

Voor alle veilingen geld natuurlijk “door de leden, voor de leden”. Dit wil zeggen als leden niets inbrengen voor de veilingen er ook niets geveild kan worden. Maar andersom geld natuurlijk ook, als leden niets kopen op de veilingen dan brengen leden hun kavels niet meer in. Dus het voortbestaan van de diverse veilingen hangt af van alle leden. Dus wilt u dat de veilingen blijven voortbestaan lever dan regelmatig kavels in en koop ook af en toe eens wat.
Commissie veilingen
Jan Cremers en Rinie Jochoms
Klik hier om naar de download pagina te gaan