TweedeOudeHeselaan386
wijkcentrum

Bijeenkomsten

De vereniging kent 3 type bijeenkomsten

- middag bijeenkomsten in het wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386, Nijmegen van 14.00 tot 16.00 uur

- ledenbijeenkomsten in de O.C. Huisman Sporthal, Dennenstraat 25, Nijmegen van 19.00 tot 22.00 uur

- regionale ruilavonden in de O.C. Huisman Sporthal, Dennenstraat 25, Nijmegen van 19.00 tot 22.00 uur

 

De regionale ruilavonden en de middagbijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk,

de ledenbijeenkomsten alleen voor leden

 

Wijkcentrum Titus Brandsma

sporthal
De Dennen

O.C. Huisman sporthal

Ledenbijeenkomsten            Regionale ruilavonden                Middagbijeenkomsten

                                                

                                                                                                    

 

blanco1
Logo waalbrug
13k
2k
1k