Smit, H.L.

[De 'Witte de With' in de Golf] (1993-1)