Rijter, J. de

[Werk Zoeterwoudse schilder op Franse postzegel] (1988-2)