Lamers, T.

[De Franse pelgrimswegen naar Santiago de Compostela] (2009-4)
[Een ton met post van een Franse regimentsarts uit de Eerste Wereldoorlog] (2014-3)