Op 7 oktober 2018 bestaat de Filatelistenvereniging Noviopost in Nijmegen 35 jaar. Besloten is dat het jubileum in 2019 samen met de jaarlijkse Postzegel-Totaaldag in maart gevierd wordt, maar dan wel wat uitgebreider.

In die periode is in Den Bosch de 9e Filafair gepland. In goed overleg met de voorzitter van Hertogpost hebben we toen het voorstel opgepakt om de 9e Filafair gezamenlijk met het 35-jarig jubileum van Noviopost in Nijmegen te laten plaatsvinden en er iets groots van te maken. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat op zaterdag 9 en zondag 10 maart 2019 in de OC Huisman sporthal, gelegen aan de Dennenstraat 25, 6543 JP te Nijmegen, een grote internationale postzegelbeurs en een grote postzegeltentoonstelling in de categorie 3 en propaganda plaatsvindt alsmede het KNBF-Jo Toussainttoernooi.

Inmiddels is de inschrijving voor de tentoonstelling en voor de het KNBF-Jo Toussainttoernooi gestart. Inschrijfformulieren kunt u downloaden via de links op deze pagina. Voor handelaren die deze twee dagen willen komen is er ook een inschrijfformulier.

 

DEF LOGO NOVIOFAIR 2019
blanco1
Logo waalbrug
13k
2k
1k