U bent bezoeker
Als derde kreeg elk lid eind juli een brief van de voorzitter. Een brief met nuttige informatie, maar ook met een dringende oproep om bestaande en komende vacatures in te vullen. De brief was gefrankeerd met de Noviopost-jubileumzegel plus een (postfris) antwoordexemplaar van diezelfde zegel.
Ten vierde: een feestelijke bijeenkomst op 3 oktober. Beloofd was dat niemand met lege handen naar huis zou hoeven gaan. De aanwezige leden weten dat die belofte ook nagekomen is.
Ten vijfde: een extra Jubileum Totaal op zondag 5 oktober in De Klokketoren. Een bijeenkomst waarbij de postzegel centraal stond en zegels van eigenaar wisselden en zo een plaatsje in een verzameling kregen.
TNT Post vervaardigde in juli voor ons een stijlvolle zegel, die voor leden die dat wensten, in de vorm van een velletje van 10 op onze ledenbijeenkomsten in september aangeschaft konden worden. Hoewel we die maand geen “nee” hebben hoeven te verkopen, zijn we op dit moment door de voorraad heen.
Naar volgende pagina